VISION

Vår vision 
 

Svea Works vision är att bistå med jämlik vård och omsorg samt ett bättre socialt arbete. Genom att erbjuda bemanningslösningar av kvalificerad vårdpersonal ger vi samhällets vårdaktörer utrymme att fokusera på sina mål och kärnverksamhet – att erbjuda kvalitativ vård till de som är i behov.

Svea Works ambition är att på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. 

 

Låt oss tillsammans öka tillväxten och ge både patienten, kunden samt verksamheten rätt insats i rätt tid för att minimera väntetider och arbetsbelastning pga. underbemanning. 

REDO ATT TA KONTAKT?