VÅRA KOMPETENSER

Vi erbjuder sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer på uppdrag till våra kunder. Personalen hyrs ut för både längre och kortare uppdrag. Samtliga personal har minst två års erfarenhet. Ibland efterfrågar kunden även nyexaminerad arbetskraft och då kan vi även erbjuda det. 

  
Vi är noggranna när vi anställer och har alltid personliga intervjuer, dessutom görs alltid kontroll av referenser och kontroller hos Socialstyrelsen samt Ansvarsnämnden innan anställning. 

VISION
 

Svea Works vision är att bistå med jämlik vård och omsorg samt ett bättre socialt arbete. Genom att erbjuda bemanningslösningar av kvalificerad vårdpersonal ger vi samhällets vårdaktörer utrymme att fokusera på sina mål och kärnverksamhet – att erbjuda kvalitativ vård till de som är i behov av det.

BEMANNING
 

Vi hyr ut personal för uppdrag som omfattar minst fyra timmar. Det underlättar för våra kunder vid perioder av högtryck eller frånvaro och kan ofta vara avgörande för en effektiv verksamhet och för att upprätthålla god kvalitet.

 

REKRYTERING

Att hitta rätt person på rätt plats kan ta tid. Med vår erfarenhet, engagemang och omfattande kontaktnät kan vi rekrytera den kompetens som ni är i behov av. 

 

REDO ATT TA KONTAKT?